Redakce Choice

Chudé výbory

Výbory chudých (kombedy), organizace chudých venkovů v evropském Rusku. Vytvořené vyhláškou Rady lidových komisařů 11. června 1918, v mnoha oblastech skutečně vykonávaly funkce veřejných orgánů. Distribuované pozemky a zemědělské náčiní, spolu s potravinami detaily, místní rady vedly prodrazverstku, v červené armádě. V pozdních 1918 - začátkem roku 1919 byly rozpuštěny. * * * VÝBORY CHUDOBNÍHO SPOLEČENSTVÍ POORNESS (kombedy), organizace chudých venkovských zemí v evropském Rusku. Vytvořeno podle vyhlášky SNK 11. 6. 1918, v mnoha oblastech skutečné orgány státní moci. Pozemky a zemědělské náčiní byly rozděleny, společně s potravinovými detaily, místní sověty provedly přebytek potravin, soubor v Rudé armádě. Nakonec. 1918 - prosit. 1919 rozpuštěno.

encyklopedický slovník. 2009.

arrow