Redakce Choice

Levá ruka neví, jaká je správná

levá ruka neví, jaká je správná

z bible v evangeliu podle Matouše (kapitola 6, článek 2-4 ..) je uvedeno :. „proto, když děláte almužna, nezní trubku před sebou, jako pokrytci činí v školách a na ulicích, aby se ctí mužů. Opravdu vám říkám, již dostávají odměnu. Když uděláte almužnu, nedovolte, aby vaše levá ruka věděla, co dělá pravá ruka. Aby vaše almužna byla tajná; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí zjevně „
Někdy je slovanský verzi výrazu.“ Ano, nezná váš Shuitsev, která vytváří tu pravou ruku „
Význam výrazu :. Pokud si dělat dobré skutky, neměli bychom být hrdí Jsou obecně považovány za ironicky - o zmatku v práci státního aparátu, instituce, když jejich byrokratické vazby berou protichůdná řešení . Ve smyslu pokynů
Collegiate Dictionary okřídlených slov a výrazů - M:. .. "Lokid-Press" Vadim Serov 2003.

-


arrow